Geert-Jan Wilbrink

Verkeerskundig adviseur


+31 38 460 67 47

gj.wilbrink@bvaverkeer.nl

Geert-Jan Wilbrink

Geert-Jan heeft in 2018 zijn master ‘Civil Engineering and Management’ aan de Universiteit Twente afgerond, met onder andere aandacht voor verkeer en (openbaar) vervoer. Vanaf mei 2019 is hij werkzaam bij BVA Verkeersadviezen. Geert-Jan ontwikkelt zich op dit moment in de parkeer- en verkeersmodellering. Hij benut daarbij zijn kwaliteiten ten aanzien van het goed en zorgvuldig verzamelen, beoordelen, analyseren en verwerken van data, gestructureerd werken en aandacht voor de visuele weergave van de resultaten.