Search Results for: amsterdam

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen. We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

In de Minervahaven in Amsterdam worden plannen ontwikkeld om een extended stay-hotel met circa 580 kamers met ondersteunende (deels openbare) functies te kunnen ontwikkelen aan de Moermanskkade. De plannen passen echter niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan, reden waarom een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd en één van deze onderzoeken heeft betrekking op de te verwachten verkeerskundige consequenties. Van Riezen & Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige onderbouwing bij de bestemmingsplanwijziging op te stellen.

Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam bevinden zich een aantal ontwikkelingslocaties, waarvan het oostelijk reeds is ontwikkeld, het westelijk momenteel in procedures is en het middenkavel, waarvoor nu een ruimtelijke procedure (wabo-afwijking) voorbereid wordt. De huidige plannen voor het middenkavel gaan uit van een overschrijding van het maximum aantal woningen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Van Riezen en Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige effecten van de overschrijding van het aantal te bouwen woningen inzichtelijk te maken.

Beoordelingen inrichting parkeergarages

Naast het uitwerken van verkeerskundige ontwerpen van parkeergarages en -voorzieningen voert BVA Verkeersadviezen ook regelmatig ontwerptoetsen uit, waarbij wij het ontwerp van een parkeervoorzieningen toetsen aan de hand van onder meer de eisen uit NEN 2443 (‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’). Wij beoordelen parkeervoorzieningen aan de hand van deze norm, waarbij de nadruk ligt op maatvoering. Maatvoering van de parkeervakken, rijwegbreedtes, bochtstralen en hellingbanen (en combinaties van deze aspecten).

Verkeersstudie Meet INN BPAO

Op het Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) zal een fun en leisure concept genaamd Meet INN worden gerealiseerd. Het plan voorziet in de realisatie van een ‘supermarkt’ voor indoor family entertainment (Bowling, Lasergame, Speeltuin e.a.), restaurants en een multifunctionele zaal. Binnen het vigerende bestemmingsplan kan geen leisure functie worden gerealiseerd, redenen waarom een bestemmingsplanwijziging nodig is. Voor de verkeerskundige onderbouwing bij deze bestemmingsplanwijziging voor BPAO heeft Van Riezen en Partners, BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren.