Search Results for: nunspeet

Veldwerkonderzoek

Datum: 04/04/2013 Eén van de pijlers van BVA Verkeersadviezen is veldwerk (onderzoek en analyse). Voorbeelden hiervan zijn mechanische en/of visuele verkeerstellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoeken en verkeersveiligheidsanalyses. Naast grootschalige onderzoeken zoals het gedurende zeven maanden op 100 verschillende locaties in Nijkerk mechanisch tellen, is BVA flexibel om kleinschalige projecten snel en adequaat uit te werken. Zo

Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

Datum: 08/07/2015 De gemeente Nunspeet heeft behoefte aan een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Daarnaast wil men inzicht in de kwaliteit van het parkeren indien de parkeercapaciteit wordt teruggebracht met circa 90 parkeerplaatsen. Het gaat daarbij om inzicht in de capaciteit, de bezettingsgraden en de parkeerduur op de maatgevende