Search Results for: epe

Gezocht: Verkeerskundig adviseur met interesse voor verkeersmodellen

BVA Verkeersadviezen is een onafhankelijk en tikje eigenwijs adviesbureau in het werkveld van verkeer & vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn

Procesbegeleiding fietsveiligheid Jan Steenlaan in de De Bilt

Datum: 16/1/2018 – In de Bilt is een aantal jaren geleden een start gemaakt met de realisering van de spoortunnel in de Leijenseweg. Deze tunnel was noodzakelijk doordat het aantal overwegsluitingen per uur zorgde voor een te hoge weerstand op de Leijenseweg en een vlotte verkeersafwikkeling hiermee onder druk kwam te staan. Om ten tijde

Verkeersvisie Goor

Datum: 10/11/2017 In het stadje Goor is op een belangrijke invalsweg naar het centrum éénrichtingverkeer ingesteld. Een evaluatie van die maatregel wees uit dat het effect daarvan (zeer) positief was, maar diverse partijen binnen Goor betwistten die uitkomst. In de zomer van 2017 hebben de Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente op

Verkeersstudie Orvelte

Datum: 16/19/2017 Orvelte is een van de mooiste dorpen in Drenthe en van Nederland (volgens lezers van de ANWB Kampioen staat Orvelte in de top vijf). De monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en straten, met kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer. En je voelt het

Veldwerkonderzoek

Datum: 04/04/2013 Eén van de pijlers van BVA Verkeersadviezen is veldwerk (onderzoek en analyse). Voorbeelden hiervan zijn mechanische en/of visuele verkeerstellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoeken en verkeersveiligheidsanalyses. Naast grootschalige onderzoeken zoals het gedurende zeven maanden op 100 verschillende locaties in Nijkerk mechanisch tellen, is BVA flexibel om kleinschalige projecten snel en adequaat uit te werken. Zo

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Datum: 08/05/2013 De gemeente Voorschoten is van plan om de wijk Vlietwijk in Voorschoten her in te richten. Aan de hand van door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde mechanische verkeerstellingen in december 2012 en een inventarisatie onder de bewoners, waaruit knelpunten naar voren zijn gekomen, heeft de gemeente Voorschoten een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen leiden voor een