Search Results for: heerde

Advies profiel Dorpsstraat

Datum: 21/08/2014 De Dorpsstraat in Heerde is de belangrijkste winkelstraat in het dorp. Op deze weg geldt éénrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer, met een informele fietsstrook in de tegenrichting. De gemeente wil de straat opnieuw inrichten en wil weten welke breedte minimaal nodig is om het fietsverkeer in beide richtingen veilig te kunnen afwikkelen. BVA

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012 De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op