Search Results for: epe

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015 De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan

Analyse parkeren centrum Wezep

Datum: 11/05/2015 De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek en -analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte

Verkeersbesluit centrum Ommen

Datum: 15/01/2016 Een kleinere klus, maar illustratief voor iets wat we vaker doen: We hielpen de gemeente Ommen met het opstellen van verkeersbesluiten voor de veranderende verkeerssituatie in het centrumgebied van Ommen. Het betrof hier een besluit met enige complexiteit; meerdere maatregelen in een relatief groot gebied werden in Ommen gecombineerd en meerdere doelgroepen worden

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012 De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op

Winkelcentrum Zuiderkade Emmeloord

Datum: 08/11/2012 De gemeente Noordoostolder en Proplan-ontwikkeling zijn bezig met het revitaliseren van het winkelgebied Zuiderkade. Een van de eerste maatregelen is de realisatie van een Lidl supermarkt met bijbehorende parkeervoorziening. Wij zijn door Proplan-ontwikkeling gevraagd het parkeerterrein en de ontsluiting hiervan vorm te geven. De ontwerpopgave is vooral het op veilige wijze aansluiten op