Search Results for: haarlem

Kruispuntanalyse en simulatie Nurksweg

Datum: 03/07/2013 In opdracht van ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners maakten wij een gedetailleerde analyse van het kruispunt R. Nurksweg/Camera Obscuraweg in de gemeente Haarlem. Wij deden o.a. mechanische en visuele kruispunttellingen. Vervolgens zijn capaciteitsberekeningen uitgevoerd. Deze gegevens zijn door Ligtermoet & Partners verwerkt in een advies over de R. Nurksweg.

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015 Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Datum: 30/11/2015 De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Er zijn diverse ontwikkelingen (zoals woningbouw) die ervoor zorgen dat hier wel behoefte aan is. Wij helpen de gemeente bij het formuleren van dit nieuwe parkeerbeleid. We hebben hierbij een praktische insteek; het parkeerbeleidsplan moet concrete en werkbare antwoorden geven en

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Datum: 26/05/2016 Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten