Home » Nieuwsarchief » Analyse fietsnetwerk Zutphen

Analyse fietsnetwerk Zutphen

Datum: 26/10/2017 BVA Verkeersadviezen voert in opdracht van de gemeente Zutphen een onderzoek uit naar het verbeteren van het fietsen in en rond de binnenstad. Aanleiding daarvoor is dat een goede fietsbereikbaarheid – in de brede zin van het woord – essentieel is om de gemeentelijke ambitie waar te maken om de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland te zijn. Met aandacht voor het verbeteren van de attractiviteit, leefbaarheid en vitaliteit. En daarbij is ook een goede fietsbereikbaarheid essentieel. Door meer inzicht te hebben in de huidige staat van het fietsnetwerk en de kansen die er zijn om dit netwerk te verbeteren wil de gemeente Zutphen het gebruik van de fiets verder stimuleren.

Het inzicht wordt verkregen door het objectief beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van het huidige fietsnetwerk en de stallingsvoorzieningen in en rondom het centrum. Door de vastgestelde kwaliteit te vergelijken met de gemeentelijke ambities kan vervolgens een actieprogramma voor de korte en middellange termijn opgesteld worden.