Verkeers- & milieumodellering

Kunnen onze wegen de extra groei van verkeer goed verwerken? Wat is de kwaliteit van de doorstroming op dat specifieke kruispunt? Wat gebeurt er als we een nieuwe verbindingsweg aanleggen? BVA Verkeersadviezen helpt u graag bij het beantwoorden van deze strategische verkeerskundige vragen. Voor het beoordelen van het (toekomstig) gebruik of een specifieke verkeerssituatie maken wij gebruik van statische en dynamische verkeers- en milieumodellen.
 

Wij bouwen zelf modellen, maar werken ook met reeds bestaande modellen van derden. Wij zijn eerlijk over de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van het model en helpen u bij het stellen van de juiste vragen aan het model.

Voor verkeersmodellering op netwerkniveau maken wij gebruik van het softwarepakket TransCAD. TransCAD is het enige Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat specifiek ontworpen is om verkeersstromen te berekenen, te voorspellen, te analyseren, weer te geven en te beheren. Een groot pluspunt ten opzichte van de meeste andere ontwikkelde modelsoftware (ook in Nederland), is dat TransCAD GIS combineert met transport-modelleringsmogelijkheden in één geïntegreerd platform en daardoor presentatie- en analysemogelijkheden biedt die ongeëvenaard zijn. Daarnaast is er een directe koppeling met ons dynamische verkeersmodel TransModeler.

Hierdoor zijn wij in staat om in één omgeving zowel vragen te beantwoorden op netwerk- als kruispuntniveau. Desgewenst kunnen wij ook microsimulaties uitvoeren met VISSIM.

TransModeler en VISSIM geven een gedetailleerd inzicht in de verkeersafwikkeling d.m.v. bewegende beelden en zijn beide krachtige en veelzijdige verkeerssimulatiepakketten welke gebruikt kunnen worden op een breed scala van verkeersplannings-, inrichtings- en ontwerpvraagstukken. Ook is het pakket zeer geschikt om de prestatie van een (overbelast) kruispunt of netwerk te evalueren. TransModeler kan allerlei typen wegen simuleren, van snelwegen tot stedelijke gebieden en losse of gekoppelde kruispunten. Daarbij houdt het rekening met alle verkeerssoorten, al dan niet geregeld door verkeersafhankelijke verkeersregelingen. De resultaten kunnen in een 2 of 3 – dimensionale GIS-omgeving worden gepresenteerd.

Naast inzicht in de kwaliteit van de doorstroming kunnen wij u ook inzicht geven in de hinder die optreedt voor de omgeving. Wij hebben de juiste kennis in huis om op een objectieve wijze de huidige en toekomstige geluid-, lucht en trillingshinder te berekenen en weer te geven.

Meer weten?