Zoekresultaten voor: meppel

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Datum: 05/08/2015 De realisatie van de wijk Nieuwveense Landen aan de noordzijde van Meppel verloopt langzamer dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Meppel er voor gekozen de wijk gefaseerd te ontwikkelen. Eind 2014 heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke varianten voor de aansluiting VOO-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld op

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen. We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.

Dynamisch modellen

Dynamische verkeersmodellen Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit