Home » Onderzoek, veldwerk & (big-)data 2023

Onderzoek, veldwerk, (big-)data & GIS

Wij zijn al sinds de jaren ’80 een deskundige en betrouwbare partner op het gebied van verkeer- en vervoersonderzoek. Hierbij brengen wij de mobiliteits- en verkeerspatronen terug naar de essentie.

BVA Verkeersadviezen

Als ondersteuning van onze advieswerkzaamheden voeren wij diverse soorten onderzoek uit, zoals verkeerstellingen, h-b onderzoeken (routevorming en doorgaand verkeer), reistijdmetingen, parkeerduur- en -drukmetingen, snelheidsmetingen, enquêtes, reizigers- en marktonderzoek, conflictobservaties en verkeersveiligheidsanalyses.

Meer weten?

Sinds begin 2020 beschikken wij naast onze mechanische telapparatuur ook over Scout videocamera’s van MioVision. Met deze camera’s kunnen wij naast de gebruikelijke conflictobservaties ook snel en betrouwbaar geautomatiseerde kruispunttellingen uitvoeren.

 

Eén dag, 1 week of een maand observeren / tellen / classificeren, is geen probleem voor onze Scout connected camera. Heeft u verkeerstellingen laten uitvoeren dan kunt u de resultaten altijd terugvinden op ons digitale dataportaal. Wij nemen de zorg volledig uit handen en regelen een onderzoek van A tot Z.

Van het inventariseren van de situatie, het regelen van waarnemers, apparatuur, toestemming e.d. tot de analyse en rapportage. En dat doen we snel, gebruikmakend van de juiste hulpmiddelen, accuraat en betaalbaar.

Wij maken intensief gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS) om onze verkeerskundige werkzaamheden te optimaliseren. Onze expertise omvat het digitaal verzamelen van gegevens over de kwaliteit van wegvakken en kruispunten met de inzet van tablets, waarna we deze informatie verwerken en analyseren in QGIS. Door nieuwe geografische verbanden te leggen, kunnen we situaties gedetailleerd analyseren en snel gegevens combineren en verspreiden.

Daarnaast creëren we aantrekkelijke geografische dashboards en digitale kaarten van verzamelde mobiliteitsgegevens. Met GIS hebben we niet alleen onze analyses verbeterd, maar kunnen we ook onze klanten beter informeren en ondersteunen met heldere, visuele inzichten.

 

Meer weten?