Zoekresultaten voor: hof van twente

Mitigerende maatregelen Molenstraat in Goor

Het instellen van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat in het centrum van Goor is een onderwerp dat zorgt voor veel discussie in de gemeente Hof van Twente. Uiteindelijk heeft de raad op 18 december 2018 een besluit genomen over deze maatregel. Hierin werd onder andere ook besloten om zo spoedig mogelijk te beginnen met mitigerende maatregelen in de Molenstraat en waterbedeffectstraten.

Verkeerskundige ondersteuning diverse gemeentes

Naast verkeerskundige ondersteuning op projectbasis biedt BVA Verkeersadviezen ook regelmatig verkeerskundige ondersteuning in de vorm van detachering. Met onze zeer ruime ervaring binnen gemeentelijke organisaties en brede verkeerskundige expertise zijn we ruim inzetbaar voor detacheringen. Onze werkzaamheden kunnen variëren van een paar uur per maand tot enkel dagen per week.

Doorbraak in impasse Molenstraat Goor

Ook na diverse onderzoeken en evaluaties, konden gemeente Hof van Twente en lokale ondernemers het niet eens worden over de vraag of het éénrichtingverkeer in de Molenstraat (een belangrijke toevoerweg naar het centrum) gehandhaafd moest blijven of moest worden opgeheven. Daarom werd BVA Verkeersadviezen tezamen met bureau OverMorgen gevraagd tot een oplossing te komen. Uiteindelijk

Verkeersvisie Goor

Datum: 10/11/2017 In het stadje Goor is op een belangrijke invalsweg naar het centrum éénrichtingverkeer ingesteld. Een evaluatie van die maatregel wees uit dat het effect daarvan (zeer) positief was, maar diverse partijen binnen Goor betwistten die uitkomst. In de zomer van 2017 hebben de Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente op

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013 De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht