Home » Risicogestuurde Verkeersveiligheidsaanpak

Risicogestuurde Verkeersveiligheidsaanpak

Praktisch en Doelgericht
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) benadrukt het belang van een risicogestuurde benadering voor verkeersveiligheid. Deze aanpak erkent dat ongevallen deels door toevallige factoren ontstaan en niet noodzakelijkerwijs betekenen dat één kruispunt gevaarlijker is dan een ander vergelijkbaar kruispunt zonder recente incidenten. Door te focussen op waar de kans op ernstige ongevallen het grootst is, kunnen maatregelen effectiever en rationeler worden ingezet. Bij een risicogestuurde aanpak bepalen we waar de hoogste risico’s liggen en richten we daar onze maatregelen op.

Nieuwe SPV-Viewer

De onlangs geïntroduceerde SPV-viewer door het Kennisnetwerk SPV is een belangrijke stap in het verder verbeteren van verkeersveiligheid. Bij BVA vinden we deze ontwikkeling zeer waardevol, omdat het gemeentes helpt bij het visualiseren en analyseren van verkeersveiligheidsdata. Echter, we moeten ons niet alleen laten leiden door de beoordelingen in de SPV-viewer. Het instrument moet zich nog bewijzen in de praktijk en er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Daarom combineren wij de inzichten uit de SPV-viewer met onze eigen uitgebreide ervaring en expertise om tot de beste oplossingen te komen.

Contact

Van Data naar Actie

Onze aanpak helpt gemeentes om helder te krijgen welke data essentieel zijn voor verkeersveiligheid en hoe deze data te interpreteren en prioriteren. We maken gebruik van de vastgestelde schema’s en factsheets van het Kennisnetwerk SPV en de SWOV om risico’s in kaart te brengen en in te schalen, rekening houdend met de praktijk. Een subjectief gevoel van onveiligheid betekent niet altijd hoge risico’s, maar kan wel reden zijn voor actie. Wij bekijken de locaties ook altijd ter plaatse. Dit om praktische verbeteringen en kansen te zien. We voeren hiervoor gestructureerde schouws en verkeersveiligheidsaudits uit. Door onderhouds- en verbeterwerkzaamheden te combineren, kunnen meerdere risico’s tegelijk worden aangepakt, wat efficiënter en kosteneffectiever is.

Projectleiding N381 Fryslân

Deze weg is de afgelopen jaren aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen.

lees meer

Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd

lees meer

Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen

lees meer

Uw Partner in Verkeersveiligheid

BVA ondersteunt u van begin tot eind met uw verkeersveiligheidsvraagstukken, van data-analyse tot de uitvoering van verbeteringen. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van verkeersveiligheidsplannen en de afstemming met politiek en bewoners voor het noodzakelijke draagvlak. Samen zorgen we voor een veiliger verkeersomgeving in uw gemeente of provincie.

 

Meer weten?