Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd en voor een groot deel parallel aan de A12 verloopt, dient onder andere om het doorgaande verkeer door de Reeuwijk-Brug een alternatief aan te bieden en daarmee de verkeersintensiteit binnen de genoemde kern te verlagen. Op een aantal locaties op de Reeuwiijkse Randweg is er sprake van aansluitingen van wegen, waar ook door fietsverkeer wordt overgestoken. Vaak is er voor deze overstekende fietsers een oversteekvoorziening aangelegd. Een aantal van deze oversteken wordt door de langzaam verkeersdeelnemers desondanks als onveilig ervaren, dit ondank dat er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dit uiteraard ook voorkomen en heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeersveiligheid op een aantal van deze oversteken te beoordelen en indien daar aanleiding toe bestaat met verbetervoorstellen te komen.

Om een goed beeld te krijgen van de vormgeving van de te onderzoeken oversteeklocaties en het gedrag van de verkeersdeelnemers heeft BVA Verkeersadviezen een schouw uitgevoerd op locatie. Hieruit is gebleken dat de beschouwde locaties vrijwel overal volgens de richtlijnen zijn vormgegeven. Om nader inzicht in het gebruik van de weg te verkrijgen zijn mechanische tellingen uitgevoerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat het gebruik van de weg overeenkomt met de functie. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (subjectieve) onveiligheid geen oorzaak in de verkeerstechnische/civieltechnische vormgeving heeft, maar andere aspecten, zoals de weg binnen de omgeving of de beperkte ruimte, invloed hebben op de (subjectieve) verkeersveiligheid.

Opdrachtgever: gemeente Reeuwijk-Bodegraven

Jaar: 2016