Bijeenkomst “Visies op leefbaarheid, bedrijvigheid en mobiliteit in het centrumgebied Alkmaar”

Op 31 januari organiseerde stichting ANIMO uit Alkmaar een bijeenkomst “Visies op leefbaarheid, bedrijvigheid en

Verhuisd

Per 1 februari 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie in Zwolle. Nog steeds

Parkeerbalans plan Veldzicht in Zetten

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door Mecus Planontwikkeling

Verkeersonderzoek kerstshow Intratuin Duiven

De kerstshow van Intratuin Duiven trekt ieder jaar heel veel bezoekers. Zo veel zelfs dat

Mobiliteitsplan Lochem

Samen met BVA Verkeersadviezen werkt de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Met het mobiliteitsplan

Deskundige mobiliteit voor commissie voor de m.e.r.

Peter Kroeze is al vele jaren lid van de commissie voor de m.e.r., als deskundige

Succesvolle second opinion voor N65 Vught

De komende jaren staan er grootschalige infrastructurele ontwikkelingen op stapel in de gemeente Vught. BVA

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan bedrijventerrein Elspeet

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente

Beoordeling verkeersstromen nieuwbouwlocaties in Zeist

De gemeente Zeist werkt op dit moment aan de planontwikkeling van een tweetal woningbouwlocaties nabij

BVA adviseert over veiligheid op ovatondes Beneluxbaan Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen adviseerde BVA over de verkeersveiligheid op enkele recent geopende

Geautomatiseerde kruispunttellingen en observaties met Scout

De adviseurs van BVA Verkeersadviezen baseren hun adviezen en beleidsplannen altijd op gedegen onderzoek, verkeersprognoses

Kom jij BVA Verkeersadviezen versterken?

Gezocht: Verkeerskundig adviseur die klaar is voor de volgende stap   Sla jij bij ons