Home » Nieuwsarchief » Beoordeling verkeersstromen nieuwbouwlocaties in Zeist

Beoordeling verkeersstromen nieuwbouwlocaties in Zeist

De gemeente Zeist werkt op dit moment aan de planontwikkeling van een tweetal woningbouwlocaties nabij de Laan van Eikenstein. De verwachting is dat de woonbouwlocaties gezamenlijk circa 2.000 autoritten per dag gaan genereren. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten inzichtelijk te maken van een drietal ontsluitingsscenario’s, te weten:

  • Zonder autoknip op de Laan van Eikenstein;
  • Met autoknip op de Laan van Eikenstein tussen beide woningbouwlocaties in;
  • Met autoknip op de Laan van Eikenstein ten zuidoosten van de woningbouwlocaties.

Op basis van mobiliteitsgegevens uit ODiN en een kwalitatieve beschouwing van de routealternatieven is voor de 3 scenario’s bepaald op welke wijze het autoverkeer van en naar beide woningbouwlocaties rijden. Daarbij is per scenario tevens vastgesteld hoeveel voertuigkilometers er op de wegen met een verblijfsfunctie en verkeersfunctie worden gereden.