Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Vragen over bijvoorbeeld een ontsluitingssituatie, een parkeerkwestie, een fietsoversteek, een veiligheidskwestie, een ruimtelijke ontwikkeling (verkeersgeneratie), de onderbouwing van een verkeersbesluit (of juist de weerlegging daarvan), een oordeel (second opinion) op een ontwerp, een geluidberekening, een bereikbaarheidsvraagstuk, een emvi-plan, een herinrichting, een …… Op vrijwel alle verkeers- en mobiliteitskwesties kunnen wij u van dienst zijn.

Ook worden we daarbij met regelmaat gevraagd om het projectmanagement te doen. We voeren in opdracht van de provincie Friesland al vele jaren de projectleiding over de ombouw van de N381 Drachten-Drentse grens (van 80 km naar 100 km/h) en van de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen. En voor de gemeente Hellendoorn deden we eerder de projectleiding van de inpassing van het Combiplan (ondertunneling rijksweg 35 en spoor) en op dit moment de projectcoördinatie van het programma De Nieuwe Verbindingen, een ambitieus programma van (m.n.) hoogwaardige fietsverbindingen (o.a. fietssnelweg F35). Ook voor CROW deden we voor aan aantal projecten de projectleiding.

Meer weten?