Zoekresultaten voor: coevorden

Parkeermodel Coevorden

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van Coevorden. Aanvullend hierop heeft de gemeente Coevorden BVA Verkeersadviezen gevraagd een parkeermodel voor het centrumgebied van Coevorden te ontwikkelen. Doel van dit parkeermodel is om de effecten op parkeren inzichtelijk te maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

Parkeeronderzoek /-model centrumgebied Coevorden

BVA Verkeersadiezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van de gemeente Coevorden. Aanvullend hierop gaan wij mede op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek ook een ruimtelijke parkeermodel voor de gemeente ontwikkelen. Dit parkeermodel moet de effecten op parkeren inzichtelijk maken van keuzes die

Herstructurering fietsroute Coevorden

Datum: 03/02/2014 De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

Datum: 07/04/2014 In het centrum van Coevorden is de afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de realisatie van het zogenaamde ‘Hof van Coevorden’. Dit centraal in het centrumgebied liggende bouwwerk biedt plaats aan o.a. het gemeentehuis. Daarnaast zijn ook de straat Kasteel en het plein van de Ganzenhoedster heringericht. Ook in de parkeersituatie is

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Datum: 11/12/2014 In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Binnen de kern Meppen in de gemeente Coevorden worden door de bewoners verkeers(veiligheids)problemen ervaren. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren, mede omdat de plannen om de Mepperstraat (in verband met rioleringswerkzaamheden), volledig her in te richten in de ijskast zijn beland. Belangenvereniging De lange Möpper heeft al een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Mepperstraat, vooral gericht op het tegengaan van de hoge snelheid van het verkeer en het verminderen van (geluids- en trillings-) overlast. De gemeente Coevorden waardeert het contact met de belangenvereniging, maar heeft behoefte aan een door BVA Verkeersadviezen onafhankelijke (inhoudelijke) begeleiding van de belangenvereniging om te komen tot een (breed gedragen) herinrichtingsplan.