Home » Nieuwsarchief » Herstructurering fietsroute Coevorden

Herstructurering fietsroute Coevorden

Datum: 03/02/2014

De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich een aantal basisscholen. Reden waarom de route veelvuldig wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de veiligheid een hoge prioriteit heeft. De route bestaat in de huidige situatie uit vrijliggende paden, soms eenzijdig soms tweezijdig, en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de rijbaan. Op delen heeft de route voorrang, maar op delen ook niet. Kortom een weinig consistente vormgeving. In opdracht van de gemeente Coevorden hebben wij een herinrichtingsvoorstel voor deze route opgesteld met als doel het creëren van een kwalitatief hoogwaardiger route en het geven van meer prioriteit aan het fietsverkeer. Het uiteindelijke resultaat is een route die bestaat uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten, waarop de voorrang ten gunste van de fietser is geregeld. Hierbij is de ligging van de fietspaden zo gekozen dat er zo min mogelijk conflicten met het overige verkeer plaatsvinden.