Over ons

BVA Verkeersadviezen adviseert over verkeer, vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Daarbij helpen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor. Wij adviseren over veilige schoolomgevingen en hebben zeer ruime ervaring met parkeerplannen, parkeerroutering, parkeerbeleid en haalbaarheidsonderzoeken. Ook in fietsbeleid en infrastructuur zijn we specialist. En hebben we een zeer ruime ervaring met het ontwerpen infrastructuur en ruimte én project- en programmamanagement op dit gebied.

Onze adviezen baseren we op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data,  waarbij we mobiliteits- en verkeerspatronen terugbrengen naar de essentie. Wij werken voor overheden, kenniscentra, projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, bedrijven, aannemers, ondernemers, particulieren en steeds vaker ook voor de advocatuur, omdat de adviezen van BVA ook in juridische geschillen omtrent verkeerskwesties stevig onderbouwd en “Raad van State-proof” blijken.