Peter Kroeze

Directeur/Adviseur


+31 6 1919 4651

p.kroeze@bvaverkeer.nl

Peter Kroeze

Peter volgde de opleiding verkeerstechniek aan de HTS in Leeuwarden. Van 1985 tot 1990 werkte hij als verkeerskundige bij de gemeente Soest en daarna bij drie adviesbureaus. Eerst bij BVA, toen nog in Raalte, van 1991 tot 1997. Daarna van 1998 tot 2001 als groepshoofd bij Goudappel Coffeng in Deventer. Tussen 2001 en 2016 was hij mede-directeur van Ligtermoet & Partners en sinds 2017 directeur van BVA Verkeersadviezen en dus weer terug op het oude nest.

Gedurende zijn jarenlange advieswerk heeft hij vele wegenstructuurplannen, verkeersbeleidsplannen, fietsplannen, verkeersveiligheidsplannen en herinrichtingsplannen gemaakt. Daarnaast wordt hij met regelmaat door kenniscentra gevraagd om mee te werken aan het opstellen of herzien van landelijke richtlijnen en het geven van opleidingen/cursussen op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Peter beschikt voorts over een ruime ervaring in projectmanagement van realisatie infrastructuur en het begeleiden van planprocessen. Peter is gecertificeerd verkeersveiligheidauditor en vanwege zijn verkeerskundige kennis is hij lid van de Commissie voor de MER.