Thomas den Besten

Verkeerskundig adviseur


+31 38 460 67 47

t.denbesten@bvaverkeer.nl

Thomas den Besten

Thomas is sinds juli 2022 afgestuurd aan de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit. Tijdens deze opleiding heeft hij veel mogen leren over verschillende verkeerskundige vraagstukken binnen projecten en stages.

BVA biedt korte lijnen, betrokkenheid, diversiteit aan vraagstukken en veel ervaring. Hierdoor hoopt Thomas zich breed te kunnen ontwikkelen, waardoor hij als verkeerskundige zijn kennis en vaardigeden op veel verschillende type vraagstukken kan toepassen. Thomas gaat zich daarom in eerste plaats bezig houden met veel verschillende projecten wat varieert van parkeeronderzoek, verkeersveiligheid tot ontwerp en gebiedsanalyses. Ook ondersteunt hij de afdeling verkeer van de gemeente Weststellingwerf. Op basis van de ervaringen die hij het komende jaar opdoet zal hij zich op meer specifieke verkeerskundige onderwerpen gaan specialiseren.