Categorie archieven: Nieuws

Mobiliteitsplan Lochem

Samen met BVA Verkeersadviezen werkt de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Met het mobiliteitsplan beschikt de gemeente Lochem straks weer over een actuele en robuuste visie op mobiliteit. We richten ons op een periode van tien jaar. Naast de visie werken we ook toe aan een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de komende twee tot vier jaar. Kern van het mobiliteitsplan wordt gevormd door de participatie met de omgeving. Eerst door gezamenlijk de huidige stand van zaken te beoordelen en aandachtspunten te benoemen, en daarna door samen na te denken over de na te streven doelen en ambities op het gebied van mobiliteit.

Deskundige mobiliteit voor commissie voor de m.e.r.

Peter Kroeze is al vele jaren lid van de commissie voor de m.e.r., als deskundige voor mobiliteit, verkeer en vervoer. Recentelijk adviseerde hij o.a. over de bereikbaarheid van Zeeburgereiland in Amsterdam, de randweg Klaaswaal, de bereikbaarheid van de ontwikkellocatie Binckhorst (Den Haag) en de inrichting van de Merwede Kanaalzone in Utrecht.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3536

Geautomatiseerde kruispunttellingen en observaties met Scout

De adviseurs van BVA Verkeersadviezen baseren hun adviezen en beleidsplannen altijd op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data. Hierbij brengen wij de mobiliteits- en verkeerspatronen terug naar de essentie. Ten behoeve van verkeersonderzoeken beschikken wij sinds enkele maanden over Scout videocamera’s van MioVision. Met deze camera’s kunnen wij naast de gebruikelijke conflictobservaties ook snel en betrouwbaar geautomatiseerde kruispunttellingen uitvoeren. Eén dag, 1 week of een maand observeren / tellen / classificeren, is geen probleem voor onze Scout connected camera. U ontvangt snel overzichtelijke rapportages met heldere informatie over de verkeersstromen. Geïnteresseerd in onze dienstverlening met de Scout camera? Neem contact op met Jan Haveman.

 

 

Kom jij BVA Verkeersadviezen versterken?

Gezocht: Verkeerskundig adviseur die klaar is voor de volgende stap

 

Sla jij bij ons een nieuwe weg in?

Ben je alweer een aantal jaren aan het werk als verkeerskundige of mobiliteitsadviseur? Zit je vol met ideeën om verkeerskundige vraagstukken slimmer of beter aan te pakken, maar krijg je in jouw huidige baan niet voldoende ruimte? Kom eens praten, en vertel ons waar jouw dromen liggen. Wie weet passen jouw ideeën goed bij BVA en kunnen we jou de ruimte geven om te groeien.

Wat ga je doen?

We geven je de kans om aan leuke en uitdagende verkeerskundige studies mee te werken. Denk hierbij aan het opstellen van gemeentelijke mobiliteitsplannen, netwerkvisies, veiligheidsanalyses spoorwegovergangen en verkeerskundige onderbouwingen van de effecten van nieuwbouw ontwikkelingen. We geven jou daarbij de kans om je op bepaalde thema’s te specialiseren en het kennisniveau binnen ons bureau verder te verhogen.

Dit ben jij:

  • Je hebt een MBO of HBO diploma (verkeerskundige / civiele techniek).
  • Je hebt enkele jaren ervaring binnen de verkeerskunde.
  • Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan algemeen verkeerskundige vraagstukken.
  • Je hebt goede communicatieve eigenschappen.
  • Je wilt de ruimte krijgen en nemen om eigen initiatieven uit te werken.
  • Je voelt je thuis in een kleiner team en houdt van veel afwisseling in soort werk.
  • Je vindt het leuk om je nieuwe vaardigheden zelf eigen te maken.
  • Je staat open voor (en denkt actief mee over) veranderingen.

Wat kun je van ons verwachten?

Een interessante, collegiale en leerzame werkomgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een bedrijf waar je eigen bijdrage goed merkbaar is en waar je direct sturing kan uitoefenen op onze (en jouw eigen) toekomst.

Wie zijn wij ?

De winnaar van “30 km, goed idee” in de gemeente Utrecht, adviseur bij het evenementenparkeren in de Amsterdam-Arena, mobiliteitsadviseur bij de Nieuwe Pier in Scheveningen, de opsteller van het Dashboard Mobilteit bij de Zuidas in Amsterdam….. en zo kunnen we nog heel veel meer projecten noemen waar BVA bij betrokken is.

BVA Verkeersadviezen is een onafhankelijk en tikje eigenwijs adviesbureau in het werkveld van verkeer & vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Onze adviezen baseren we op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data, waarbij we mobiliteits- en verkeerspatronen terugbrengen naar de essentie. Wij werken voor overheden, kenniscentra, projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, bedrijven, aannemers, ondernemers, particulieren en steeds vaker ook voor de advocatuur, omdat de adviezen van BVA ook in juridische geschillen over verkeerskwesties stevig onderbouwd en “Raad van State-proof” blijken.

BVA Verkeersadviezen is gevestigd in Zwolle en bestaat op dit moment uit een enthousiast team van 6 personen. Wij streven naar een hoge kwaliteit in onze adviezen en kennen een open en informele werksfeer op en buiten het kantoor.

Geïnteresseerd?

Heel mooi om te horen. We zouden graag met jou in contact komen. Stuur jouw CV met bijbehorende motivatiebrief naar: m.ruigrok@bvaverkeer.nl

Of

BVA Verkeersadviezen

T.a.v. Melvine Ruigrok

Postbus 40089

8004 DB Zwolle

 

En heb je nog niet de gevraagde ervaring, maar heb je wel interesse ? Ook dan kun je contact opnemen met Melvine.

 

 

Recruiters hoeven ons niet te benaderen.

vacature verkeerskundig adviseur BVA

BVA Verkeersadviezen wint prijsvraag ’30 km, goed idee’

Dinsdag 14 april maakte wethouder Lot van Hooijdonk de winnaars bekend van de prijsvraag ’30 km, goed idee’! Zij deed dit tijdens een online bijeenkomst van Wijkplatform Overvecht. Ons plan ‘Asfaltbreuk Overvecht’ is de winnaar geworden van deze prijsvraag voor een verkeersveiliger Overvecht.

De inzending van BVA Verkeersadviezen (samen met buro Hollema) heet “Asfaltbreuk” en kenmerkt zich door het opruimen van (kleine stukjes) asfalt op strategische punten en dit te vervangen door halfverhardingen en stroken met gras, bomen, groen en bloemperken. Materialen die daarbij worden gebruikt zijn herbruikbaar en bestaan uit gerecycled kunststof. De maatregelen dragen o.a. bij aan het creëren van meer ruimtelijke kwaliteit, het voorkomen van hittestress en verdroging, aan overbelasting van het rioolstelsel bij hevige regenbuien, aan meer biodiversiteit en aan een veiliger, prettiger en groenere buurt, waar de lange en brede dreven worden onderbroken en hoge snelheden worden voorkomen. Een samenvatting van ons plan “Asfaltbreuk” vindt u hier .

Asfaltbreuk Overvecht samenvatting

Wij zijn supertrots dat wij ons plan nu samen met de bewoners van Overvecht verder mogen uitwerken tot een concreet maatregelenplan.

 

BVA Verkeersadviezen genomineerd in prijsvraag “30 km, goed idee”

In een door de gemeente Utrecht uitgeschreven prijsvraag om te komen tot effectieve, goedkope en snel uitvoerbare 30 km-maatregelen in de wijk Overvecht, is BVA Verkeersadviezen één van de geselecteerde bureaus waar bewoners op kunnen stemmen. De gemeente ontving meer dan 100 inzendingen van zowel bewoners als bureaus. Bewoners kunnen nu stemmen op beide categorieën, waarna later een top 3 van bureaus en een top 5 van bewoners-inzendingen bekend wordt gemaakt.

De inzending BVA Verkeersadviezen (samen met buro Hollema) heet “Asfaltbreuk” en kenmerkt zich door het opruimen van (kleine stukjes) asfalt op strategische punten en dit te vervangen door halfverhardingen en stroken met gras, bomen, groen en bloemperken. Materialen die daarbij worden gebruikt zijn herbruikbaar en bestaan uit gerecycled kunststof. De maatregelen dragen o.a. bij aan het creëren van meer ruimtelijke kwaliteit, het voorkomen van hittestress en verdroging, aan overbelasting van het rioolstelsel bij hevige regenbuien, aan meer biodiversiteit en aan een veiliger, prettiger en groenere buurt, waar de lange en brede dreven worden onderbroken en hoge snelheden worden voorkomen. Een samenvatting van ons plan “Asfaltbreuk” vindt u hier .

Asfaltbreuk Overvecht samenvatting

Parkeerstudie Ouder-Amstel

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Ouder-Amstel opdracht gekregen om een parkeerstudie uit te voeren in de wijk Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel. In de afgelopen jaren hebben zich in deze wijk een aantal ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan. Bij het inrichten van de openbare ruimte is destijds een aangescherpte parkeernorm toegepast die afgestemd was op de doelgroep in kwestie. Na de bouw kwamen er signalen bij de gemeente binnen dat er sprake was van een te hoge parkeerdruk. Nu er weer nieuwe projecten op stapel staan, wil de gemeente borgen dat deze projecten niet tot aanvullende overlast gaan zorgen.

BVA Verkeersadviezen heeft er voor gekozen een parkeeronderzoek uit te voeren waarbij tevens de kentekens van de geparkeerde voertuigen zijn genoteerd. Het combineren van een parkeeronderzoek met kentekenregistratie en de gegevens van de RDW heeft ons meer inzicht gegeven in het parkeergedrag van de huidige bewoners en of er daadwerkelijk sprake is van een te hoge parkeerdruk. Het parkeeronderzoek is ook gebruikt om de geldende parkeernormen te beoordelen en om onderbouwd te kiezen voor het toepassen van een afwijkende parkeernorm. Het resultaat is een parkeerbalans die zo goed mogelijk de toekomstige parkeerbehoefte en restcapaciteit in het gehele woongebied inzichtelijk maakt. Het onderzoek laat zien dat door het slim inzetten en combineren van onderzoekstechnieken zonder grote extra investeringen snel betrouwbare parkeerprognoses opgesteld kunnen worden.

3D-simulatie vrachtverkeer in garage

MRP Development is bezig met een nieuwe woonontwikkeling tegenover het Amstelstation in Amsterdam. Het project voorziet in de realisatie van 200 duurzame huurwoningen en op souterrain- en straatniveau zullen verschillende commerciële voorzieningen komen. Een belangrijk onderdeel van het plan betreft de inpandige distributiezone voor de commerciële voorzieningen. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de toegankelijkheid van de expeditie te beoordelen. BVA heeft hiervoor adaptieve 3D-simulaties ontwikkeld met het softwareprogramma AutoTURN Pro. Ook voor complexe ruimtelijke situaties zijn wij zodoende in staat een zorgvuldig advies te geven over de haalbaarheid van een ontwerp.

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ‘bereikbaarheid’ ontwikkeld. http://vanatotzuidas.nl/dashboard/

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas spant zich in om de kwaliteit van de bereikbaarheid blijvend te monitoren zodat gericht verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Gegevens vanuit verschillende bronnen over de bereikbaarheid van de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn door ons in één omgeving samengebracht. TomTom-data, resultaten van mobiliteitsenquêtes, sociaal economische gegevens, etc. In de bereikbaarheidsmonitor volgen wij vooral de ontwikkeling van de reistijden van de verschillende modaliteiten en de waardering die werknemers zelf geven aan hun bereikbaarheid.

Naarmate er meer databronnen over de bereikbaarheid beschikbaar komen, groeit ook de informatie van het dashboard. BVA Verkeersadviezen heeft het dashboard ontwikkeld en verzorgt het beheer van de in het dashboard samengebrachte gegevens.

 

Taskforce Bereikbaarheid

De Zuidas is dé internationale toplocatie van Nederland, een grootstedelijk duurzaam centrumgebied dat ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling is. Een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten is cruciaal en deze hangt samen met de aard van de locatie: een hoog stedelijk centrummilieu waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Om de bereikbaarheid van de Zuidas ook in de toekomst te garanderen is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel. Deze samenwerking vindt plaats in de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De bedrijven en organisaties die samenwerken in deze Taskforce zijn ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE, WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.

Tracéverkenning N35 Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Als er overeenstemming is over de financiering hiervan, zal voor deze verdubbeling een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden. Als voorbereiding hierop, om het unieke karakter van de Sallandse Heuvelrug een goede plaats te geven in de besluitvorming én om de belangen van betrokken bewoners en belanghebbenden goed te borgen, wil de gemeente Hellendoorn op dit moment met alle betrokkenen en belanghebbenden in dit gebied, nadenken over het tracé van de N35 en de inpassing daarvan in de gemeente Helledoorn, zodat de belangen van al die betrokkenen optimaal kunnen worden meegenomen in de formele planvorming later. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze tracéverkenning uit te voeren. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, belangen, infrastructuur en landschappelijke inpassing.