Home » Nieuwsarchief » Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ‘bereikbaarheid’ ontwikkeld. http://vanatotzuidas.nl/dashboard/

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas spant zich in om de kwaliteit van de bereikbaarheid blijvend te monitoren zodat gericht verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Gegevens vanuit verschillende bronnen over de bereikbaarheid van de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn door ons in één omgeving samengebracht. TomTom-data, resultaten van mobiliteitsenquêtes, sociaal economische gegevens, etc. In de bereikbaarheidsmonitor volgen wij vooral de ontwikkeling van de reistijden van de verschillende modaliteiten en de waardering die werknemers zelf geven aan hun bereikbaarheid.

Naarmate er meer databronnen over de bereikbaarheid beschikbaar komen, groeit ook de informatie van het dashboard. BVA Verkeersadviezen heeft het dashboard ontwikkeld en verzorgt het beheer van de in het dashboard samengebrachte gegevens.

 

Taskforce Bereikbaarheid

De Zuidas is dé internationale toplocatie van Nederland, een grootstedelijk duurzaam centrumgebied dat ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling is. Een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten is cruciaal en deze hangt samen met de aard van de locatie: een hoog stedelijk centrummilieu waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Om de bereikbaarheid van de Zuidas ook in de toekomst te garanderen is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel. Deze samenwerking vindt plaats in de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De bedrijven en organisaties die samenwerken in deze Taskforce zijn ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE, WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.