Home » Nieuwsarchief » Tracéverkenning N35 Mariënheem-Nijverdal

Tracéverkenning N35 Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Als er overeenstemming is over de financiering hiervan, zal voor deze verdubbeling een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden. Als voorbereiding hierop, om het unieke karakter van de Sallandse Heuvelrug een goede plaats te geven in de besluitvorming én om de belangen van betrokken bewoners en belanghebbenden goed te borgen, wil de gemeente Hellendoorn op dit moment met alle betrokkenen en belanghebbenden in dit gebied, nadenken over het tracé van de N35 en de inpassing daarvan in de gemeente Helledoorn, zodat de belangen van al die betrokkenen optimaal kunnen worden meegenomen in de formele planvorming later. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze tracéverkenning uit te voeren. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, belangen, infrastructuur en landschappelijke inpassing.