Categorie archieven: Nieuws

Participatie zoals het is bedoeld…

Nadat het invoeren van éénrichtingverkeer op een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Goor leidde tot heel veel weerstand en emotie en BVA daarna samen met bureau Overmorgen kwam met een plan dat kon rekenen op draagvlak bij voor- en tegenstanders, kregen wij opdracht om samen met bewoners de flankerende maatregelen uit te werken.

Na enkele bijeenkomsten waarin bewoners al hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar maakten, stelden wij een Voorlopig Ontwerp (VO) op, waarin heel veel wensen gerealiseerd konden worden. Ter illustratie: de wens om snelheidsremming, minder vrachtverkeer en meer groen, werd ingevuld door grote bloembakken die als asverspringing op enkele plaatsen worden opgesteld (en  dan wel door de bewoners zelf onderhouden moeten worden).

 

LVO-studie Hoorn

In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn wij in opdracht van ProRail en in samenwerking met onze partner 4Infra van start gegaan met de Integrale Probleemanalyse voor de overweg het Keern in Hoorn. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail en de gemeente Hoorn de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze overweg en werken we een kosteneffectief maatregelenpakket uit om de huidige situatie te verbeteren. De studie volgt hierbij de kaders van System Engineering zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes worden gemaakt.

Nota Parkeren gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een nieuwe Nota Parkeernormen op te stellen. De parkeernormennota dient als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarnaast dient de parkeernormennota als toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In een tweetal interne werksessies is met deskundigen van de gemeente Dalfsen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vergunningverlening en economie gezamenlijk een inhoudelijk en procesmatig raamwerk opgesteld. In de komende 2 maanden wordt dit raamwerk uitgebouwd tot een complete en gebruiksvriendelijke Nota Parkeernormen Dalfsen.

Parkeeronderzoek /-model centrumgebied Coevorden

BVA Verkeersadiezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van de gemeente Coevorden. Aanvullend hierop gaan wij mede op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek ook een ruimtelijke parkeermodel voor de gemeente ontwikkelen. Dit parkeermodel moet de effecten op parkeren inzichtelijk maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen ontwikkeld een instrument om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal bestaat het opstellen van het model uit 5 fases:
Fase 1: Verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: Bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: Bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognoses opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart

LVO-studie Zanddijk (Yerseke)

De N673 (Zanddijk) is de belangrijkste aanrijroute naar Yerseke (Zeeland). Deze relatief drukke provinciale weg met veel vrachtverkeer doorkruist daarbij ook de spoorverbinding tussen Roosendaal en Middelburg. In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is BVA Verkeersadviezen in samenwerking met 4Infra op verzoek van ProRail gestart met een Integrale Probleemanalyse voor de overweg Zanddijk. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail, de Provincie Zeeland en de gemeente Yerseke de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze overweg en werken we een kosteneffectief maatregelenpakket uit om de huidige situatie te verbeteren. De studie volgt hierbij de kaders van System Engineering zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes worden gemaakt.

Gezocht: Verkeerskundig adviseur met interesse voor verkeersmodellen

BVA Verkeersadviezen is een onafhankelijk en tikje eigenwijs adviesbureau in het werkveld van verkeer & vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Onze adviezen baseren we op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data, waarbij we mobiliteits- en verkeerspatronen terugbrengen naar de essentie. Wij werken voor overheden, kenniscentra, projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, bedrijven, aannemers, ondernemers, particulieren en steeds vaker ook voor de advocatuur, omdat de adviezen van BVA ook in juridische geschillen over verkeerskwesties stevig onderbouwd en “Raad van State-proof” blijken.

BVA Verkeersadviezen is gevestigd in Zwolle en bestaat op dit moment uit een enthousiast team van 7 personen. Wij streven naar een hoge kwaliteit in onze adviezen en kennen een open en informele werksfeer op en buiten het kantoor. We willen graag ons team van verkeerskundig adviseurs versterken met een:

Verkeerskundig adviseur verkeersmodellen / verkeersregeltechniek

(32 – 40 uur per week).

 

Je begint de dag tussen 08:00 en 09:00. Meestal op kantoor, maar soms ook thuis of bij een klant. Na je eerste kop koffie of thee, neem je eerst jouw mailbox door voor spoedeisende vragen. Vervolgens plan je jouw dag zelf in en stem je dit af met je collega’s. Je werkt afwisselend aan kleine en grote opdrachten en bespreekt de voortgang met de projectleider. Een deel van je tijd besteed je ook aan het eigen maken van de programmatuur voor verkeersmodellen (TransCAD, TransModeller, Vissim en Sidra) en voer je verkeers(model)berekeningen uit. Samen met een collega stel je een actieplan op om de modelkennis uit te breiden, te borgen en nadrukkelijker in de markt te zetten.

Wat ga je doen, naast andere zaken?

We geven je de kans om het gebruik van verkeersmodellen (statisch en dynamisch) en het toetsen van verkeerslichtenregelingen/rotondes binnen ons bureau op een hoger niveau te brengen. Je opereert hierin niet alleen maar samen met een collega. Daarnaast draai je mee in ons team van vaste adviseurs en werk je een kleine en grote verkeerskundige opdrachten. Denk hierbij aan het opstellen van gemeentelijke mobiliteitsplannen, netwerkvisies, veiligheidsanalyses spoorwegovergangen en verkeerskundige onderbouwingen van de effecten van nieuwbouw ontwikkelingen.

Dit ben jij:

  • Je hebt een HBO of WO diploma.
  • Je hebt een voorliefde voor cijferwerk en verkeersmodellering.
  • Je vindt het ook leuk om een bijdrage te leveren aan algemeen verkeerskundige vraagstukken.
  • Je hebt goed communicatieve eigenschappen.
  • Je voelt je thuis in een kleiner team en houdt van veel afwisseling in soort werk.
  • Je vindt het leuk om je nieuwe vaardigheden zelf eigen te maken.
  • Je staat open voor (en denkt actief mee over) veranderingen.
  • Je hebt kennis of wil je verdiepen in het toepassen van python en api’s als instrument om slim om te gaan met de beschikbare Open Data.

Wat kun je van ons verwachten?

Een interessante, collegiale en leerzame werkomgeving met goed primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een bedrijf waar je eigen bijdrage goed merkbaar is en waar je direct sturing kan uitoefenen op onze (en jouw eigen) toekomst.

Geïnteresseerd?

Heel mooi om te horen. We zouden graag met jou in contact komen. Stuur jouw CV met bijbehorende motivatiebrief naar:

m.ruigrok@bvaverkeer.nl

 

Recruiters hoeven ons niet te benaderen.

Doorbraak in impasse Molenstraat Goor

Ook na diverse onderzoeken en evaluaties, konden gemeente Hof van Twente en lokale ondernemers het niet eens worden over de vraag of het éénrichtingverkeer in de Molenstraat (een belangrijke toevoerweg naar het centrum) gehandhaafd moest blijven of moest worden opgeheven. Daarom werd BVA Verkeersadviezen tezamen met bureau OverMorgen gevraagd tot een oplossing te komen. Uiteindelijk werden partijen het eens over een belangrijke aanpassing van de hoofdinfrastructuur en een bijstelling van de eerder vastgestelde Verkeersvisie Goor. (Zie o.a. https://www.rtvoost.nl/nieuws/302002/Oplossing-voor-verkeersproblemen-in-Goorse-Molenstraat)

Evaluatie gebruik en wegontwerp NZ-verbinding

09/11/2018 – De beoogde functie, de plaats van de komgrens, de gewenste maximumsnelheid, de vormgeving van de aansluitingen…  onderwerpen waarover vóór de openstelling van de Haersingel in Hellendoorn veel discussie werd gevoerd, in het dorp en in de lokale politiek. De tegenstellingen daarbij waren zo groot dat onder leiding van een extern procesbegeleider tot een keuze moest worden gekomen. Een jaar na openstelling is BVA Verkeersadviezen gevraagd het gebruik van de Haersingel te evalueren en een wegbeeld- en omgevingsanalyse uit te voeren.

Aantal doden op overwegen moet omlaag

02/08/2018 – Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Overwegveiligheid – Een risicovolle kruising van belangen.

In de eerste zes maanden van 2018 waren er 7 dodelijke ongelukken. Ook het aantal botsingen op overwegen is met 23 in de eerste zes maanden van dit jaar nog te hoog. Spoorbeheerder ProRail blijft zich onverminderd inzetten om het aantal ongevallen verder naar beneden te krijgen. In samenwerking met 4Infra zijn wij  één van de twee raamcontractanten die hiervoor het benodigde onderzoek uitvoeren: BVA Verkeersadviezen voor de verkeerskundige kwesties en 4Infra voor spoorse zaken.

Stageonderzoek verkeersbeleving – Bas Eilert

Datum: 24/4/2018 –

Voor BVA Verkeersadviezen voer ik als student Mobiliteit een stageonderzoek uit naar de invloed van omgevingsaspecten op de beleving van gemotoriseerd verkeer in een woonstraat. Om dit onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren heb ik uw hulp nodig! U kunt een bijdrage leveren door deel te nemen aan de online enquête in de onderstaande link. De online enquête neemt 10 tot 15 minuten van uw tijd in beslag.

Naar de Online enquête

Alvast hartelijk dank!

Bas Eilert