Home » Nieuwsarchief » Nota Parkeren gemeente Dalfsen

Nota Parkeren gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een nieuwe Nota Parkeernormen op te stellen. De parkeernormennota dient als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarnaast dient de parkeernormennota als toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In een tweetal interne werksessies is met deskundigen van de gemeente Dalfsen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vergunningverlening en economie gezamenlijk een inhoudelijk en procesmatig raamwerk opgesteld. In de komende 2 maanden wordt dit raamwerk uitgebouwd tot een complete en gebruiksvriendelijke Nota Parkeernormen Dalfsen.