Home » Nieuwsarchief » Doorbraak in impasse Molenstraat Goor

Doorbraak in impasse Molenstraat Goor

Ook na diverse onderzoeken en evaluaties, konden gemeente Hof van Twente en lokale ondernemers het niet eens worden over de vraag of het éénrichtingverkeer in de Molenstraat (een belangrijke toevoerweg naar het centrum) gehandhaafd moest blijven of moest worden opgeheven. Daarom werd BVA Verkeersadviezen tezamen met bureau OverMorgen gevraagd tot een oplossing te komen. Uiteindelijk werden partijen het eens over een belangrijke aanpassing van de hoofdinfrastructuur en een bijstelling van de eerder vastgestelde Verkeersvisie Goor. (Zie o.a. https://www.rtvoost.nl/nieuws/302002/Oplossing-voor-verkeersproblemen-in-Goorse-Molenstraat)