Home » Nieuwsarchief » Parkeeronderzoek /-model centrumgebied Coevorden

Parkeeronderzoek /-model centrumgebied Coevorden

BVA Verkeersadiezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van de gemeente Coevorden. Aanvullend hierop gaan wij mede op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek ook een ruimtelijke parkeermodel voor de gemeente ontwikkelen. Dit parkeermodel moet de effecten op parkeren inzichtelijk maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen ontwikkeld een instrument om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal bestaat het opstellen van het model uit 5 fases:
Fase 1: Verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: Bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: Bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognoses opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart