Home » Nieuwsarchief » LVO-studie Zanddijk (Yerseke)

LVO-studie Zanddijk (Yerseke)

De N673 (Zanddijk) is de belangrijkste aanrijroute naar Yerseke (Zeeland). Deze relatief drukke provinciale weg met veel vrachtverkeer doorkruist daarbij ook de spoorverbinding tussen Roosendaal en Middelburg. In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is BVA Verkeersadviezen in samenwerking met 4Infra op verzoek van ProRail gestart met een Integrale Probleemanalyse voor de overweg Zanddijk. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail, de Provincie Zeeland en de gemeente Yerseke de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze overweg en werken we een kosteneffectief maatregelenpakket uit om de huidige situatie te verbeteren. De studie volgt hierbij de kaders van System Engineering zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes worden gemaakt.