Home » Nieuwsarchief » Participatie zoals het is bedoeld…

Participatie zoals het is bedoeld…

Nadat het invoeren van éénrichtingverkeer op een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Goor leidde tot heel veel weerstand en emotie en BVA daarna samen met bureau Overmorgen kwam met een plan dat kon rekenen op draagvlak bij voor- en tegenstanders, kregen wij opdracht om samen met bewoners de flankerende maatregelen uit te werken.

Na enkele bijeenkomsten waarin bewoners al hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar maakten, stelden wij een Voorlopig Ontwerp (VO) op, waarin heel veel wensen gerealiseerd konden worden. Ter illustratie: de wens om snelheidsremming, minder vrachtverkeer en meer groen, werd ingevuld door grote bloembakken die als asverspringing op enkele plaatsen worden opgesteld (en  dan wel door de bewoners zelf onderhouden moeten worden).