Auteur archieven: melvine

Parkeerbalans plan Veldzicht in Zetten

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door Mecus Planontwikkeling gevraagd de verkeerskundige onderbouwing op te stellen t.b.v. plan Veldzicht in Zetten. Dit plan bevat de realisatie van in totaal 49 woningen. Bijzonder aan het project is dat het gaat om een mix aan sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen en woningen die gerealiseerd worden door CPO partijen die op basis van Duurzaam Wonen zelf de woningen realiseren. De verwachting is dat het autobezit van deze partijen gering is, en dat daardoor de geldende parkeernormen niet goed aansluiten bij het plan. Wij leveren dan ook een onderbouwing op maat, welke bestaat uit:

 • Een realistisch parkeerscenario uitgaande van onderbouwd lager autobezit en toepassen van dubbelgebruik;
 • Een berekening van de parkeerbehoefte conform de geldende parkeernormen van de gemeente Overbetuwe;
 • Een verkeerskundige toets van het ruimtelijk plan op het aspect parkeren voor beide onderzochte scenario’s.

In een korte tijdsperiode hebben wij een heldere onderzoeksnotitie opgesteld waarin de parkeerbalans is opgesteld en onderbouwd.

Mobiliteitsplan Lochem

Samen met BVA Verkeersadviezen werkt de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Met het mobiliteitsplan beschikt de gemeente Lochem straks weer over een actuele en robuuste visie op mobiliteit. We richten ons op een periode van tien jaar. Naast de visie werken we ook toe aan een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de komende twee tot vier jaar. Kern van het mobiliteitsplan wordt gevormd door de participatie met de omgeving. Eerst door gezamenlijk de huidige stand van zaken te beoordelen en aandachtspunten te benoemen, en daarna door samen na te denken over de na te streven doelen en ambities op het gebied van mobiliteit.

Deskundige mobiliteit voor commissie voor de m.e.r.

Peter Kroeze is al vele jaren lid van de commissie voor de m.e.r., als deskundige voor mobiliteit, verkeer en vervoer. Recentelijk adviseerde hij o.a. over de bereikbaarheid van Zeeburgereiland in Amsterdam, de randweg Klaaswaal, de bereikbaarheid van de ontwikkellocatie Binckhorst (Den Haag) en de inrichting van de Merwede Kanaalzone in Utrecht.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3536

Succesvolle second opinion voor N65 Vught

De komende jaren staan er grootschalige infrastructurele ontwikkelingen op stapel in de gemeente Vught. BVA Verkeersadviezen heeft de plannen onderzocht en meerdere tekortkomingen vastgesteld. Onze verkeerskundige toets is door Snijders Advocaten succesvol gebruikt om bezwaar te maken op de ruimtelijke plannen voor de N65. De Raad van State zet namelijk vraagtekens bij de toegepaste verkeerscijfers en vraagt om extra aandacht voor verkeersveiligheid.

N65

Naast het realiseren van de verdiepte ligging van de spoorlijn door de kern worden er ook aanpassingen voorzien aan de N65. Met betrekking tot laatstgenoemde weg wordt een aantal aansluitingen ter hoogte van de kern Vught gewijzigd. De maatregelen zoals beschreven staan bekend onder de naam VKA+ variant (VoorKeursAlternatief +). Het is evident dat het wijzigen van de verkeersstructuur gevolgen heeft voor de routevorming van verkeer en het verkeersaanbod op aanpalende wegen. Door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng is een aantal verkeersmodelberekeningen uitgevoerd waaruit blijk dat de intensiteitstoename binnen de kern Vught als gevolg van de voorgenomen maatregelen aan de N65 zich met name manifesteert op de Helvoirtseweg.

Tegen deze sterke verkeerstoename is in de bestemmingsplanprocedure een aantal zienswijzen ingediend, waaronder door de bewoners van de Helvoirtseweg en omliggende straten. Ter ondersteuning hiervan heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van Snijders Advocaten een uitgebreide second opinion uitgevoerd, waarin overwegend wordt ingegaan op de (gebrekkige) onderbouwing van de gevolgen van de VKA+ variant voor het interne wegennet van Vught, waar dus sprake is van een sterke verkeerstoename. De rechter is het hier mee eens en vraagt om een betere onderbouwing en afweging van de plannen.

Naast het uitvoeren van een second opinion heeft BVA Verkeersadviezen zich ook ingezet in het uitwerken van alternatieven om de verkeersleefbaarheid in de omgeving wel te waarborgen.

 

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan bedrijventerrein Elspeet

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Nunspeet gevraagd de verkeerskundige onderbouwing op te stellen t.b.v. een bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Elspeet. In een korte tijdsperiode hebben wij een heldere onderzoeksnotitie opgesteld waarin de groei van het (vracht)verkeer is berekend en de effecten daarvan op het omliggende wegennet zijn beoordeeld. Zodoende kan toegewerkt worden naar een robuust bestemmingplan.

Beoordeling verkeersstromen nieuwbouwlocaties in Zeist

De gemeente Zeist werkt op dit moment aan de planontwikkeling van een tweetal woningbouwlocaties nabij de Laan van Eikenstein. De verwachting is dat de woonbouwlocaties gezamenlijk circa 2.000 autoritten per dag gaan genereren. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten inzichtelijk te maken van een drietal ontsluitingsscenario’s, te weten:

 • Zonder autoknip op de Laan van Eikenstein;
 • Met autoknip op de Laan van Eikenstein tussen beide woningbouwlocaties in;
 • Met autoknip op de Laan van Eikenstein ten zuidoosten van de woningbouwlocaties.

Op basis van mobiliteitsgegevens uit ODiN en een kwalitatieve beschouwing van de routealternatieven is voor de 3 scenario’s bepaald op welke wijze het autoverkeer van en naar beide woningbouwlocaties rijden. Daarbij is per scenario tevens vastgesteld hoeveel voertuigkilometers er op de wegen met een verblijfsfunctie en verkeersfunctie worden gereden.

 

BVA adviseert over veiligheid op ovatondes Beneluxbaan Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen adviseerde BVA over de verkeersveiligheid op enkele recent geopende ovatondes op de Beneluxbaan, boven de Amstelveenlijn.

Vooral door fietsers werden veel klachten over de verkeersveiligheid geuit. Na het uitvoeren van een aantal conflictobservaties, is een aantal verbeteringsopties aangegeven, die nu gefaseerd door de gemeente Amstelveen worden uitgevoerd.

https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/verkeersveiligheid-rotondes-amstelveenlijn-geoptimaliseerd#verkeersveiligheid_rotondes_amstelveenlijn_geoptimaliseerd

Geautomatiseerde kruispunttellingen en observaties met Scout

De adviseurs van BVA Verkeersadviezen baseren hun adviezen en beleidsplannen altijd op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data. Hierbij brengen wij de mobiliteits- en verkeerspatronen terug naar de essentie. Ten behoeve van verkeersonderzoeken beschikken wij sinds enkele maanden over Scout videocamera’s van MioVision. Met deze camera’s kunnen wij naast de gebruikelijke conflictobservaties ook snel en betrouwbaar geautomatiseerde kruispunttellingen uitvoeren. Eén dag, 1 week of een maand observeren / tellen / classificeren, is geen probleem voor onze Scout connected camera. U ontvangt snel overzichtelijke rapportages met heldere informatie over de verkeersstromen. Geïnteresseerd in onze dienstverlening met de Scout camera? Neem contact op met Jan Haveman.

 

 

Kom jij BVA Verkeersadviezen versterken?

Gezocht: Verkeerskundig adviseur die klaar is voor de volgende stap

 

Sla jij bij ons een nieuwe weg in?

Ben je alweer een aantal jaren aan het werk als verkeerskundige of mobiliteitsadviseur? Zit je vol met ideeën om verkeerskundige vraagstukken slimmer of beter aan te pakken, maar krijg je in jouw huidige baan niet voldoende ruimte? Kom eens praten, en vertel ons waar jouw dromen liggen. Wie weet passen jouw ideeën goed bij BVA en kunnen we jou de ruimte geven om te groeien.

Wat ga je doen?

We geven je de kans om aan leuke en uitdagende verkeerskundige studies mee te werken. Denk hierbij aan het opstellen van gemeentelijke mobiliteitsplannen, netwerkvisies, veiligheidsanalyses spoorwegovergangen en verkeerskundige onderbouwingen van de effecten van nieuwbouw ontwikkelingen. We geven jou daarbij de kans om je op bepaalde thema’s te specialiseren en het kennisniveau binnen ons bureau verder te verhogen.

Dit ben jij:

 • Je hebt een MBO of HBO diploma (verkeerskundige / civiele techniek).
 • Je hebt enkele jaren ervaring binnen de verkeerskunde.
 • Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan algemeen verkeerskundige vraagstukken.
 • Je hebt goede communicatieve eigenschappen.
 • Je wilt de ruimte krijgen en nemen om eigen initiatieven uit te werken.
 • Je voelt je thuis in een kleiner team en houdt van veel afwisseling in soort werk.
 • Je vindt het leuk om je nieuwe vaardigheden zelf eigen te maken.
 • Je staat open voor (en denkt actief mee over) veranderingen.

Wat kun je van ons verwachten?

Een interessante, collegiale en leerzame werkomgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een bedrijf waar je eigen bijdrage goed merkbaar is en waar je direct sturing kan uitoefenen op onze (en jouw eigen) toekomst.

Wie zijn wij ?

De winnaar van “30 km, goed idee” in de gemeente Utrecht, adviseur bij het evenementenparkeren in de Amsterdam-Arena, mobiliteitsadviseur bij de Nieuwe Pier in Scheveningen, de opsteller van het Dashboard Mobilteit bij de Zuidas in Amsterdam….. en zo kunnen we nog heel veel meer projecten noemen waar BVA bij betrokken is.

BVA Verkeersadviezen is een onafhankelijk en tikje eigenwijs adviesbureau in het werkveld van verkeer & vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Onze adviezen baseren we op gedegen onderzoek, verkeersprognoses en/of de analyse van (big-)data, waarbij we mobiliteits- en verkeerspatronen terugbrengen naar de essentie. Wij werken voor overheden, kenniscentra, projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, bedrijven, aannemers, ondernemers, particulieren en steeds vaker ook voor de advocatuur, omdat de adviezen van BVA ook in juridische geschillen over verkeerskwesties stevig onderbouwd en “Raad van State-proof” blijken.

BVA Verkeersadviezen is gevestigd in Zwolle en bestaat op dit moment uit een enthousiast team van 6 personen. Wij streven naar een hoge kwaliteit in onze adviezen en kennen een open en informele werksfeer op en buiten het kantoor.

Geïnteresseerd?

Heel mooi om te horen. We zouden graag met jou in contact komen. Stuur jouw CV met bijbehorende motivatiebrief naar: m.ruigrok@bvaverkeer.nl

Of

BVA Verkeersadviezen

T.a.v. Melvine Ruigrok

Postbus 40089

8004 DB Zwolle

 

En heb je nog niet de gevraagde ervaring, maar heb je wel interesse ? Ook dan kun je contact opnemen met Melvine.

 

 

Recruiters hoeven ons niet te benaderen.

vacature verkeerskundig adviseur BVA

Afroditi Bosdikou: Adviseur verkeersmodellen en verkeersdata

Ik ben Afroditi en sinds enkele maanden versterk ik het team van BVA Verkeersadviezen als adviseur verkeersmodellen en verkeersdata! Ik kom oorspronkelijk uit Griekenland waar ik civiele techniek bij de Technische Universiteit van Athene heb gestudeerd. Bij Technische Universiteit Delft heb ik mij verder gespecialiseerd in Transport & Planning met een onderzoek bij Witteveen&Bos over turbulentie en verstoringen in het verkeer rondom in- en uitvoegstroken. De afgelopen twee jaar heb ik ervaring mogen opdoen binnen de wereld van verkeersmodellen & data bij grote consultancy bureaus. Als specialist heb ik voornamelijk gewerkt met verkeersmodellen op alle schaalniveaus: van grote landelijke modellen op macroscopisch niveau tot gedetailleerde locatiespecifieke modellen in microsimulaties.

Ik vind het leuk om modellen van de werkelijkheid te bouwen en met deze modellen berekeningen en analyses uit te voeren naar de problemen die in en door het verkeer worden ervaren. Het is mijn passie om deze problemen op te lossen en het verkeer & vervoer in Nederland nader te optimaliseren met slimme oplossingen. Bij BVA verkeersadviezen krijg ik als adviseur de kans om aan verschillende soorten projecten iets bij de te dragen. Ik heb ontzettend veel zin om mijn kennis in de praktijk toe te passen, met daarbij aandacht voor de grilligheid en irrationaliteit die bij mensen komt kijken. Omdat BVA verkeersadviezen de mens centraal zet in hun projecten, kijk ik erg uit naar de projecten die ik bij BVA mag uitvoeren.