Home » Nieuwsarchief » Verkeersstudie Gerard Doustraat

Verkeersstudie Gerard Doustraat

De Gemeente Zutphen heeft BVA Verkeersadviezen recent opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkeersstudie voor de Gerard Doustraat. Het doel is om de huidige vormgeving en het gebruik van de weg te beoordelen en noodzakelijke aanpassingen te identificeren om aan de toekomstige functie van de weg te voldoen.

De Gerard Doustraat, gelegen tussen de Graaf Ottosingel en de Den Elterweg (N348) in Zutphen, is een belangrijke verkeersader binnen de wijk Waterkwartier. De weg fungeert als een belangrijke verbindingsroute tussen het centrum van Zutphen en de N348. Daarnaast speelt de Gerard Doustraat een cruciale rol in het ontsluiten van de aangrenzende woonstraten. De gemeente  vroeg aan ons op welke wijze de verkeersveiligheid ook in de toekomst geborgd kan worden.

Bij de verkeersstudie is de huidige verkeerssituatie geanalyseerd, waarbij data-analyse en veldonderzoek zijn ingezet om een compleet beeld te krijgen van de verkeersstromen, snelheden en knelpunten. Hierbij is ook gekeken naar de verkeersveiligheid, de snelheidsovertredingen en het gebruik van de weg door fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Op basis van de bevindingen zijn er verschillende aanbevelingen gedaan, waaronder het verlagen van de snelheid, het verbeteren van kruispunten en het aanleggen van fietsvoorzieningen. Deze aanbevelingen zullen verder onderzocht worden en, waar mogelijk, geïmplementeerd worden om de verkeerssituatie op de Gerard Doustraat te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de Gerard Doustraat veiliger en gebruiksvriendelijker te maken voor alle verkeersdeelnemers.