Home » Nieuwsarchief » Parkeerstudie Ouder-Amstel

Parkeerstudie Ouder-Amstel

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Ouder-Amstel opdracht gekregen om een parkeerstudie uit te voeren in de wijk Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel. In de afgelopen jaren hebben zich in deze wijk een aantal ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan. Bij het inrichten van de openbare ruimte is destijds een aangescherpte parkeernorm toegepast die afgestemd was op de doelgroep in kwestie. Na de bouw kwamen er signalen bij de gemeente binnen dat er sprake was van een te hoge parkeerdruk. Nu er weer nieuwe projecten op stapel staan, wil de gemeente borgen dat deze projecten niet tot aanvullende overlast gaan zorgen.

BVA Verkeersadviezen heeft er voor gekozen een parkeeronderzoek uit te voeren waarbij tevens de kentekens van de geparkeerde voertuigen zijn genoteerd. Het combineren van een parkeeronderzoek met kentekenregistratie en de gegevens van de RDW heeft ons meer inzicht gegeven in het parkeergedrag van de huidige bewoners en of er daadwerkelijk sprake is van een te hoge parkeerdruk. Het parkeeronderzoek is ook gebruikt om de geldende parkeernormen te beoordelen en om onderbouwd te kiezen voor het toepassen van een afwijkende parkeernorm. Het resultaat is een parkeerbalans die zo goed mogelijk de toekomstige parkeerbehoefte en restcapaciteit in het gehele woongebied inzichtelijk maakt. Het onderzoek laat zien dat door het slim inzetten en combineren van onderzoekstechnieken zonder grote extra investeringen snel betrouwbare parkeerprognoses opgesteld kunnen worden.