Home » Nieuwsarchief » Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Datum: 11/12/2014

In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van meer ruimte aan (kort parkerende) winkelbezoekers. Wij hebben de effecten op straat door middel van een parkeerduuronderzoek enige tijd geleden al in beeld gebracht. De gemeente Coevorden heeft ons nu gevraagd de mening van ondernemers, bewoners en centrumbezoekers te achterhalen. Hiervoor hebben wij een enquête uitgevoerd onder de genoemde groepen. De bewoners en winkeliers zijn schriftelijk geënquêteerd en bij de bezoekers is een mondelinge enquête afgenomen. De resultaten uit het parkeeronderzoek en de enquête maken beide onderdeel uit van de evaluatie van de ingestelde parkeerschijfzone.