Home » Asfaltbreuk

Asfaltbreuk

Asfaltbreuk is een innovatief initiatief gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op ‘grijze wegen’ door letterlijk stukken asfalt te verwijderen en te vervangen door groen. Dit concept doorbreekt de traditionele aanpak van brede asfaltwegen en streeft naar een veiliger en aantrekkelijker straatbeeld.

Wat is Asfaltbreuk?

Asfaltbreuk is een kostenbesparend en duurzaam project dat eenvoudige, snel uitvoerbare maatregelen inzet om de snelheid van het verkeer te verminderen en de leefbaarheid te vergroten. Het verwijderen van asfalt op strategische locaties en het toevoegen van groen zoals bomen, planten, en bloemen draagt bij aan een vriendelijker wegbeeld en remt het autoverkeer effectief af.

Contact

Voordelen van Asfaltbreuk

  1. Lage kosten: In plaats van dure reconstructies, zoals de aanleg van rotondes die al snel €350.000 à €400.000 kosten, kan met hetzelfde budget ongeveer 50 tot 70 kleinere maatregelen worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door alleen lokaal asfalt te verwijderen en te vervangen door groen.
  2. Effectieve snelheidsremming: Door een mix van maatregelen worden lange, rechte wegen onderbroken of versmald, wat leidt tot een drastische snelheidsreductie en verhoogde verkeersveiligheid.
  3. Groen en duurzaam: De focus ligt op het aanbrengen van groen en het gebruik van gerecycleerde materialen, wat bijdraagt aan een duurzaam en circulair verkeerssysteem.

Maatregelen en aanpak

De maatregelen zijn eenvoudig te realiseren en kunnen op diverse locaties worden toegepast, zoals kruispunten, nabij scholen, stadsparken, of in woonstraten. Voorbeelden zijn het vervangen van asfalt door grasroosters midden op de rijbaan, het plaatsen van hagen dwars op de weg, of het creëren van groenstroken met bomen.

Participatie en betrokkenheid

Het succes van Asfaltbreuk hangt af van de betrokkenheid van de bewoners. Er wordt een meedenkgroep gevormd die een centrale rol speelt in het ontwerpproces. Bewoners kunnen op verschillende manieren hun ideeën en meningen geven, zoals via inloopbijeenkomsten, internet-enquêtes, en schetssessies.

Mobiliteitsplan Oldebroek

In opdracht van de gemeente Oldebroek bouwen wij aan een nieuw mobiliteitsplan.

lees meer

Verkeersonderzoek kerstshow Intratuin Duiven

De kerstshow van Intratuin Duiven trekt ieder jaar heel veel bezoekers.

lees meer

Parkeeradvies plan Veldzicht in Zetten

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing.

lees meer

Wilt u meer weten?

Bent u geïnteresseerd in hoe Asfaltbreuk kan bijdragen aan een veiligere en groenere leefomgeving? Wilt u weten hoe dit concept toegepast kan worden in uw gemeente of wijk? Neem dan contact met ons op! Wij kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan en samen te werken aan een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw omgeving!

 

Meer weten?