Zoekresultaten voor: dalfsen

Nota Parkeernormen Dalfsen

Een zorgvuldige balans tussen het aanbod aan parkeerplaatsen en de daadwerkelijke vraag is heel belangrijk voor een prettig verblijfsklimaat en een goede uitstraling van woon-, winkel- en werkgebieden. De gemeente heeft de taak om de balans tussen de parkeervraag- en het aanbod te bewaken en waar nodig bij te sturen. Daarbij dient de gemeente ook te beschikken over een actueel toetsingskader voor het beoordelen van parkeervraagstukken.

Nota Parkeren gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een nieuwe Nota Parkeernormen op te stellen. De parkeernormennota dient als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarnaast dient de parkeernormennota als toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In een tweetal interne werksessies is met deskundigen van de gemeente Dalfsen

Passeerstroken Rechterensedijk Dalfsen

Datum: 30/10/2015 We hebben van de gemeente Dalfsen opdracht gekregen om een ontwerp te maken van passeerstroken op de Rechterensedijk in Dalfsen. De Rechterensedijk is een (ondergeschikte) verbindingsweg tussen Dalfsen en Ommen. De weg heeft een smal profiel met aan beide zijden bomen. Op de weg zijn de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen gebeurd. De