Zoekresultaten voor: raalte

Reizigersonderzoek station Raalte

  Reizigersonderzoek Station Raalte   Welkom! Graag nodigen wij u uit voor een kort reizigersonderzoek onder treinreizigers die zijn opgestapt op station Raalte. Er zijn plannen om het station Raalte anders in te richten. Daarom hebben ProRail, NS, Keolis en de gemeente Raalte behoefte aan meer inzicht in het (toekomstige) reisgedrag van reizigers die reizen

Parkeerdrukonderzoek woonwijken Raalte

De gemeente Raalte heeft vorig jaar een enquête uitgezet onder de inwoners van de gemeente met de vraag om locaties aan te wijzen waar naar de mening van de omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen is. Dit heeft onder meer geleid tot een kaart met de potentiële knelpuntlocaties. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen onderzoek uit te voeren naar de parkeersituatie in de omgeving van deze knelpuntlocaties. Dit om de omvang en ernst van de parkeerhinder vast te stellen zodat in de toekomst gericht maatregelen kunnen worden genomen.

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een langetermijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. De gemeente Raalte heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd te onderzoeken hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van het centrum en óf en op welke manier de bereikbaarheid verbeterd kan worden.

Bereikbaarheid centrum Raalte

Datum: 14/10/2015 Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange-termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. Voor het aspect ‘bereikbaarheid’ gaan wij nader onderzoek uitvoeren. De belangrijkste onderzoeksvraag is wat de consequenties zijn van het weer openstellen

Verkeersplan Raalte

Datum: 14/06/2016 Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit vormt uiteindelijk een goede basis voor het nog op te stellen omgevingsplan. Bij het opstellen van het verkeersplan evalueren we het staande beleid en

Peter Kroeze

Peter volgde de opleiding verkeerstechniek aan de HTS in Leeuwarden. Van 1985 tot 1990 werkte hij als verkeerskundige bij de gemeente Soest en daarna bij drie adviesbureaus. Eerst bij BVA, toen nog in Raalte, van 1991 tot 1997. Daarna van 1998 tot 2001 als groepshoofd bij Goudappel Coffeng in Deventer. Tussen 2001 en 2016 was