Home » Nieuwsarchief » Bereikbaarheid centrum Raalte

Bereikbaarheid centrum Raalte

Datum: 14/10/2015

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange-termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. Voor het aspect ‘bereikbaarheid’ gaan wij nader onderzoek uitvoeren.

De belangrijkste onderzoeksvraag is wat de consequenties zijn van het weer openstellen van de Daggertsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Deze brug is afgesloten vanwege verkeersveiligheid en milieu en er zijn alternatieve routes beschikbaar. Toch is het idee dat de bereikbaarheid van de oostzijde van het centrum te wensen overlaat. Wij zullen aangeven wat openstelling betekent voor milieu en verkeersveiligheid, wat er voor (civieltechnische) maatregelen nodig zijn en wat daarvan ongeveer de kosten zijn.

We plaatsen hiervoor eerst de opgave in perspectief. Wat is goede bereikbaarheid? Moet daarvoor een centrumring per se gesloten zijn? Wat is er in de huidige situatie precies slecht en waarom? We organiseren onder andere een ronde-tafel bijeenkomst en koppelen onze bevindingen steeds terug aan het bestuur. Uiteindelijk werken we toe naar een afweging tussen de verschillende mogelijke maatregelen, waar het openstellen van de brug er slechts één van is. Met deze uitkomst kan Raalte verder.