Home » Nieuwsarchief » Verkeersplan Raalte

Verkeersplan Raalte

Datum: 14/06/2016

Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit vormt uiteindelijk een goede basis voor het nog op te stellen omgevingsplan.

Bij het opstellen van het verkeersplan evalueren we het staande beleid en betrekken we de verschillende stakeholders in het gebied. Op deze manier krijgen we goed beeld van de problematiek en komen we tot een breed gedragen en realistisch (uitvoerings)plan. De planning is om in oktober het nieuwe plan voor te leggen aan het College en de Gemeenteraad.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok