Zoekresultaten voor: lochem

Mobiliteitsplan Lochem

Samen met BVA Verkeersadviezen werkt de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Met het mobiliteitsplan beschikt de gemeente Lochem straks weer over een actuele en robuuste visie op mobiliteit. We richten ons op een periode van tien jaar. Naast de visie werken we ook toe aan een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de komende twee tot

Parkeerbalans centrumgebied Lochem

In Lochem spelen er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het parkeren in en rondom het centrumgebied. De drie supermarkten gevestigd rondom het Graafschapsterrein hebben alle drie de wens geuit om uit te breiden. De Lidl wil graag verhuizen naar het terrein van de voormalige gasfabriek, waar nu een openbaar parkeerterrein is gelegen. De Albert Heijn en de Jumbo willen eveneens graag uitbreiden, maar dan op de bestaande locatie. De bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteraard effect op het parkeren in Lochem. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen een nieuwe parkeerbalans op te stellen voor het centrumgebied.

Verkeersstructuurplan Lochem

Voor de economische vitaliteit van de stad Lochem is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De komst van de noordelijke rondweg N346 was een uitgelezen kans een de voornaamste aanleiding om de netwerkstructuur en de inrichting van de wegen in en rondom het centrum van Lochem te beoordelen en waar nodig te herzien. De rondweg maakt het mogelijk om de leefbaarheid en veiligheid in Lochem sterk te verbeteren: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeerdruk op de wegen in en om het centrum. Om hierbij heldere keuzes te maken over de wijze waarop ruimte wordt gegeven aan het ‘verblijven’ en ‘reizen’, heeft de gemeente Lochem BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersstructuurplan op te stellen.

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

Datum: 10/03/2016 We voeren in opdracht van de provincie Gelderland een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp (VO) van de noordelijke rondweg Lochem. Dit betekent dat op basis van een ontwerpnota en categoriseringsplan het VO nauwgezet wordt beoordeeld op de (consistentie van de) wegencategorisering, het horizontaal en verticaal alignement, de dwarsprofielen, de vormgeving en inrichting

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Datum: 21/09/2016 BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We begeleiden de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de afweging tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn: Wat