Parkeerbalans centrumgebied Lochem

In Lochem spelen er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het parkeren in en rondom het centrumgebied. De drie supermarkten gevestigd rondom het Graafschapsterrein hebben alle drie de wens geuit om uit te breiden. De Lidl wil graag verhuizen naar het terrein van de voormalige gasfabriek, waar nu een openbaar parkeerterrein is gelegen. De Albert Heijn en de Jumbo willen eveneens graag uitbreiden, maar dan op de bestaande locatie. De bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteraard effect op het parkeren in Lochem. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen een nieuwe parkeerbalans op te stellen voor het centrumgebied.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Parkeerbalans centrumgebied Lochem

In Lochem spelen er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het parkeren in en rondom het centrumgebied. De drie supermarkten gevestigd rondom het Graafschapsterrein hebben alle drie de wens geuit om uit te breiden. De Lidl wil graag verhuizen naar het terrein van de voormalige gasfabriek, waar nu een openbaar parkeerterrein is gelegen. De Albert Heijn en de Jumbo willen eveneens graag uitbreiden, maar dan op de bestaande locatie. De bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteraard effect op het parkeren in Lochem. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen een nieuwe parkeerbalans op te stellen voor het centrumgebied.

De nieuwe parkeerbehoefte die ontstaat door het uitbreiden van de verschillende supermarkten is in eerste instantie vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen van het CROW en het gemeentelijk beleid. De brekende waarden zijn op basis van de werkelijke parkeerbehoefte (parkeeronderzoek 2017) gekalibreerd. Op basis hiervan is vastgesteld of de toegepaste normen niet leiden tot een onder- of overschatting van de (nieuwe) parkeervraag. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de parkeernormen leiden tot een overschatting van de toekomstige parkeerdruk. Bij het nemen van maatregelen is het dan ook verstandig om de werkelijke situatie te laten meewegen.

Op basis van de beschikbare parkeergegevens en de berekende parkeerbehoefte van nieuwe ontwikkelingen was BVA in staat om de verwachte parkeerverschuivingen in te kunnen schatten en te beoordelen of deze verschuivingen acceptabel zijn. Onderzocht is welke (grootschalige) parkeervoorzieningen een parkeerbehoefte kunnen opvangen indien de vraag te groot wordt.

Opdrachtgever: gemeente Lochem

Jaar: 2017

Melvine Ruigrok

Verkeerskundig adviseur


m.ruigrok@bvaverkeer.nl