Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen in Drenthe en Nederland wordt gezien. Bezoekers komen overwegend niet te voet (of per fiets) naar Orvelte, maar met de auto. Ondanks dat het dorp (nagenoeg) volledig voetgangerszone is en in het dorp (en deels daaromheen) een parkeerverbod zone is ingesteld, leidt het autoverkeer tot overlast in Orvelte. Toeristen rijden de voetgangerszone in en voertuigen worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De gemeente Midden-Drenthe heeft plannen om maatregelen te treffen om de verkeersoverlast te verminderen.

BVA Verkeersadviezen heeft samen met de inwoners van het dorp en samen met en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een pakket aan maatregelen opgesteld dat de overlast moet tegengaan. Voorafgaand aan de studie is nadrukkelijk meegegeven dat het niet de bedoeling is om het volledige dorp he in te richten, maar om met hulp van beperkte en eenvoudige te realiseren maatregelen de situatie in het dorp te verbeteren. Uiteindelijk is gekomen tot een principe pakket aan maatregelen dat zich overwegend richt op het beter en tijdig informeren van het (onbekend) toeristische verkeer en het anders situeren van de toegangen naar de parkeerlocaties en de begrenzingen van het voetgangersgebied.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe

Jaar: 2017