Home » Nieuwsarchief » Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Datum: 21/09/2016

BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We begeleiden de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de afweging tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

  • Wat is het ‘droombeeld’ over de wijze waarop bewoners, bezoekers en bedrijfsverkeer zich van A naar B verplaatsten en welke rol heeft de fiets, het openbaar vervoer en (vracht)autoverkeer daarin?
  • Welke aanvullende structuur(maatregelen) zijn wenselijk, naast de realisatie van de noordelijke randweg, om het centrumgebied van Lochem te laten voldoen aan de gestelde ambities ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
  • Hoe zorgen we dat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven?
  • Gaat het wijzigen van verkeersstromen van autoverkeer goed samen met het realiseren van veilige schoolomgevingen en bijbehorende school-thuis routes?
  • Op welke manier kan het vrachtverkeer en het openbaar vervoer op een zorgvuldige manier door Lochem rijden waarbij de het centrumgebied goed bereikbaar blijft, maar de overlast minimaal is?

Wij zorgen dat de verschillende belanghebbenden enerzijds goed gehoord worden, en anderzijds dat zij open (gaan) staan voor de belangen en behoeften van anderen. Dit alles om samen, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, weloverwogen keuzes te maken.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok