Search Results for: buro hollema

Verkeersmodel Nunspeet

Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd om antwoord te geven op de vraag of de rondweg (planologisch/juridisch) ook daadwerkelijk kan en mag worden aangelegd en wat de kosten en projectrisico’s zijn.

BVA Verkeersadviezen wint prijsvraag ’30 km, goed idee’

Dinsdag 14 april maakte wethouder Lot van Hooijdonk de winnaars bekend van de prijsvraag ’30 km, goed idee’! Zij deed dit tijdens een online bijeenkomst van Wijkplatform Overvecht. Ons plan ‘Asfaltbreuk Overvecht’ is de winnaar geworden van deze prijsvraag voor een verkeersveiliger Overvecht. De inzending van BVA Verkeersadviezen (samen met buro Hollema) heet “Asfaltbreuk” en

BVA Verkeersadviezen genomineerd in prijsvraag “30 km, goed idee”

In een door de gemeente Utrecht uitgeschreven prijsvraag om te komen tot effectieve, goedkope en snel uitvoerbare 30 km-maatregelen in de wijk Overvecht, is BVA Verkeersadviezen één van de geselecteerde bureaus waar bewoners op kunnen stemmen. De gemeente ontving meer dan 100 inzendingen van zowel bewoners als bureaus. Bewoners kunnen nu stemmen op beide categorieën,

Veiligheidsanalyse kruispunten Midden-Drenthe

Datum: 15/06/2015 Wij voeren een veiligheidsanalyse uit van kruispunten in de gemeente Midden Drenthe . Deze gemeente is van plan een viertal onveilige locaties te reconstrueren langs het Oranjekanaal. Buro Hollema is door de gemeente gevraagd voor de locaties een herinrichtingsplan op te stellen. Omdat het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk aspect is, is

Verkeersstudie Nunspeet

Datum: 21/12/2015 Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd