Search Results for: drenthe

Veiligheidsanalyse kruispunten Midden-Drenthe

Datum: 15/06/2015 Wij voeren een veiligheidsanalyse uit van kruispunten in de gemeente Midden Drenthe . Deze gemeente is van plan een viertal onveilige locaties te reconstrueren langs het Oranjekanaal. Buro Hollema is door de gemeente gevraagd voor de locaties een herinrichtingsplan op te stellen. Omdat het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk aspect is, is

Kentekenonderzoeken

Regelmatig voeren wij kentekenonderzoeken uit. Hiermee kunnen de herkomsten en bestemmingen en routevorming van verkeer worden achterhaald. Het uitvoeren van kentekenonderzoeken kan op verschillende manieren, waarbij kan worden gewerkt met waarnemers op locatie of het plaatsen van ANPR camera’s die de kentekens registreren. BVA Verkeersadviezen heeft ruimte ervaring met de uitvoering en analyse van kentekenonderzoeken.

Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen in Drenthe en Nederland wordt gezien. Bezoekers komen overwegend niet te voet (of per fiets) naar Orvelte, maar met de auto. Ondanks dat het dorp (nagenoeg) volledig voetgangerszone is en in het dorp (en deels daaromheen) een parkeerverbodzone is ingesteld, leidt het autoverkeer tot overlast in Orvelte. Toeristen rijden de voetgangerszone in en voertuigen worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De gemeente Midden-Drenthe heeft plannen om maatregelen te treffen om de verkeersoverlast te verminderen.

Verkeersstudie Orvelte

Datum: 16/19/2017 Orvelte is een van de mooiste dorpen in Drenthe en van Nederland (volgens lezers van de ANWB Kampioen staat Orvelte in de top vijf). De monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en straten, met kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer. En je voelt het

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Datum: 05/08/2015 De realisatie van de wijk Nieuwveense Landen aan de noordzijde van Meppel verloopt langzamer dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Meppel er voor gekozen de wijk gefaseerd te ontwikkelen. Eind 2014 heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke varianten voor de aansluiting VOO-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld op