Home » Verkeerskundig ontwerp & audits 2023

Verkeerskundig ontwerp & audits

Bij al dit soort opgaven is onze werkwijze: doorvragen en -zoeken naar het werkelijke probleem en de werkelijke opgave, oplossingsgericht, no-nonsense, gedegen en gedreven en met oog voor de achterliggende doelen, want alleen dan kan (mobiliteits-)beleid werkelijk effectief en succesvol zijn.

BVA Verkeersadviezen

heeft een naam en reputatie hoog te houden waar het gaat om verkeerskundig ontwerp en stedelijke en dorpse infrastructuur. Voor zeer vele opdrachtgevers (vooral gemeenten) maakten wij ontwerpen van wegen, traversen, buurten en wijken, kruispunten en rotondes, fietsstraten en -voorzieningen, parkeervoorzieningen, schoolomgevingen, pleinen, ontsluitingsstructuren en openbare ruimte.

Meer weten?

Wij onderscheiden ons daarbij door ook buiten de traditionele denkkaders en richtlijnen te durven denken. Een voorbeeld daarvan is de inmiddels breed geaccepteerde en toegepaste Fietsstraat. Deze werd – als een fietsstraat avant-la-lettre- door BVA Verkeersadviezen begin jaren negentig bedacht voor de gemeente Raalte, toen de term ‘fietsstraat’ nog niet bestond.

 

Waar nodig maken we bij onze ontwerpen gebruik van rijcurvesimulaties om te zien of een ontwerp ook voor zwaar verkeer en openbaar vervoer geschikt is. En in voorkomende gevallen werken we nauw samen met landschapsarchitecten om daarmee tot een maximale ruimtelijke kwaliteit te komen.

Steeds vaker visualiseren wij een technisch ontwerp ook in een sprekende 3-d visualisatie. En zo nodig kan ook de civieltechnische uitwerking en kostenraming door ons worden verzorgd.

Verkeersveiligheidsaudit of – toetsing

Wij voeren vanaf het eerste uur gecertificeerde verkeersveiligheidsaudits uit. Indien u een deskundig en onafhankelijk oordeel wilt over uw eigen ontwerp of een second opinion over een ontwerp, kunnen wij u snel en efficiënt terzijde staan. Recent deden wij o.a. diverse audits voor de gemeente Haarlem, voerden wij voor de gemeente Amstelveen een veiligheidsanalyse uit van een HOV-route en deden voor de provincie Gelderland een audit van een geplande rondweg Lochem. Oudere projecten die door de mensen van BVA werden uitgevoerd zijn o.a onderzoek naar de vormgeving en inrichting van de interlokale fietsverbindingen Amersfoort-Hoevelaken en Amersfoort-Soest, onderzoek naar het functioneren van voorrangsgerechtigde fietsoversteken in Heerde en het opstellen van een ontwerpkader voor fietsoversteken in Waddinxveen.

 

Meer weten?