Search Results for: hellendoorn

Tracébeschouwing N35- Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van de rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Voor deze verdubbeling zal een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden.

Tracéverkenning N35 Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Als er overeenstemming is over de financiering hiervan, zal voor deze verdubbeling een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden. Als voorbereiding hierop, om het unieke karakter van de

Evaluatie gebruik en wegontwerp NZ-verbinding

09/11/2018 – De beoogde functie, de plaats van de komgrens, de gewenste maximumsnelheid, de vormgeving van de aansluitingen…  onderwerpen waarover vóór de openstelling van de Haersingel in Hellendoorn veel discussie werd gevoerd, in het dorp en in de lokale politiek. De tegenstellingen daarbij waren zo groot dat onder leiding van een extern procesbegeleider tot een