Zoekresultaten voor: oldebroek

Mobiliteitsplan Oldebroek

In opdracht van de gemeente Oldebroek bouwen wij aan een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Oldebroek dateert uit 2005 en is ondergebracht in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Oldebroek (GVVP Oldebroek). Het beleid zoals dat 18 jaar geleden is geformuleerd is toe aan een herijking. Naast de lokale veranderingen die zijn

Parkeeranalyse ontwikkelingen Oldebroek Centrum Fase II

De afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen in en rond het centrum van Oldebroek plaatsgevonden. Er zijn verschillende revitaliseringsprojecten uitgevoerd, waarvan de onlangs voltooide verbouwing van het gemeentehuis en nabijgelegen Raadhuisplein de laatste betreft. De eerstvolgende ontwikkelingen die worden voorzien betreffen Oldebroek Centrum Fase II. De geplande wijziging in en toevoeging van functies zou echter ook leiden tot een gewijzigde parkeervraag. Om het centrumgebied ook na de realisatie van fase 2 (sociaaleconomisch) goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat de vraag naar parkeerplaatsen als gevolg van deze (nieuwe) functies in balans is met het aanbod aan parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Oldebroek onderzocht of hiervan sprake is en een parkeerbalans opgesteld voor de geplande ontwikkeling.

Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn allen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelingscapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen.

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013 De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen