Home » Nieuwsarchief » Verkeersveiligheid Oldebroek West

Verkeersveiligheid Oldebroek West

Datum: 07/09/2015

Aan de westzijde van de kern Oldebroek wordt momenteel de woonwijk Oldebroek-West II gerealiseerd. In Fase 2 en 3 van de ontwikkeling van deze wijk wordt de ‘wijkontsluitingsweg’ De Hagen overgestoken. De Hagen vormt nu nog een soort randweg rond en deels door de wijk, met een 30 km/uur regime. Nu de wijk groeit, vindt men deze weg steeds onveiliger worden. Dat komt onder meer doordat kinderen oversteken tussen de geparkeerde auto’s, doordat kruisingen onvoldoende zicht hebben en er te hard gereden wordt. Wij zijn gevraagd de gemeente te helpen de situatie te verbeteren, voordat de wijk nog verder groeit. We gaan hiervoor eerst ter plekke te kijken en het gebruik van de weg inventariseren. Met die input zullen we voor elk van de problemen één of meer mogelijke oplossingen uitwerken.